Av.Haydar Zengin 'in Ardından

Artvin -Borçka - Macahel eşrafından Bölge ve ülkemizin kanat önderlerinden Haydar Zengin

Av.Haydar Zengin 'in Ardından
Av.Haydar Zengin 'in Ardından Hayrettin Yavuz

Haydar Zengin Kimdir?


1935 yılında Artvin-Borçka ilçesine bağlı Maral köyünde doğdu. Ebubekir oğulları ailesinden Hacer-Mehmet Ali Zengin

çiftinin beş erkek çocuğunun dördüncüsüdür. İlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesind tamamladı.

1962-1963 eğitim döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul barosuna kayıtlı

avukattır. Bir dönem siyasetle de ilgilenen Haydar Zengin 1995 yılında Fatih Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi ve Fatih

Belediye Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Macahel vakfı başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunda görev

aldı.  Gürcistan Dostluk Derneği Kurucu Üyelerinden idi.   İlgi duyduğu konularda araştırmalar yapan Haydar Zengin’in 

yayınlanmış eserleri şunlardır:


I-15 yıl süre ile bütün kazanımları Macahel doğumlu ve kökenli yetim ve fakir çocukların okutulması için bir fon

aracılığı ile özel kılınan, 2228sayfave 3 cilt “Ayet Altı Açıklamalı KUR’AN-I KERİM Meali ve Özet Tefsiri” adlı kitap,

II-1979 tarihli “Ülke ve Millet olarak; Ne Durumdayız? Niçin Bu durumdayız? Ne Yapmalıyız?” adını taşıyan önergeyi

içeren yayın (mevcüdü yoktur.)

 III-“ZENGİN Cep Kitapları Serisi” olarak:
   1.“Sorunuzun Yanıtı Cebinizde”
   2.“Sorunuzun Yanıtı Elinizde”
   3.“Dileğinizin Yanıtı Kalbinizde”
   4.“Kortanidze’ler (Ebubekir Oğulları”
   5.“Malakmadzeler (Malakmadzyebi)
   6.Molla Mehmet Oğulları (Malakmadzeler kitabının Gürcü diline Acara Özerk Cumhuriyeti Batumide yayımlanmış biçimi)


*.“Belediye Meclisinin çalışma usulune dair talimatname” (Fatih Belediyesi Yayını)


*.Editör olarak yayımladığı “Kur’an-i Kerim’den Dualar” adlı 1983 yayım tarihli kitap.


 IV- “Yaşadığım, Gördüğüm ve Duyduklarımla SAKLI CENNET MACAHEL Yaşam, Kültür ve Bütün Yönleriyle” adlı yaklaşık 600 sayfadan oluşacağı tahmin edilen kitabı henüz basılmamıştır.
Haydar Zengin, İyi derecede Gürcüce, orta derecede Fransızca ve Arapça bilmekte idi.

Bu kitabın bir benzeri de, ‘MALAKMADZELER’adı altında ve Gürcüce dilinde, Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Başkenti Batumi’de bu günlerde basılacaktır. O kitabımda da Rahmetli Annemin ailesini inceledim. Basımı tamamlandığında inşallah, onun da kapak resimlerini sunacağım.
Size kapak resmlerini sunacağımı vaad ettiğim,Gürcüce basılacak eserin türkçesini yayınlamış bulunmaktayım.
Eserin bu şekliyle kapak resimlerini sunuyorum.

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

                H. ZENGİN’in YAYINLANMIŞ ESERLERİ

    I-
15 yıl süre ile bütün kazanımları Macahel doğumlu ve kökenli yetim ve fakir çocukların okutulması için bir fon aracılığı ile özel kılınan, 2228sayfave 3 cilt “Ayet Altı Açıklamalı KUR’AN-I KERİM Meali ve Özet Tefsiri” adlı kitap,
    II-
1979 tarihli “Ülke ve Millet olarak; Ne Durumdayız? Niçin Bu durumdayız? Ne Yapmalıyız?” adını taşıyan önergeyi içeren yayın (mevcüdü yoktur.)
    III-“ZENGİN
 Cep Kitapları Serisi” olarak
:
    1.
“Sorunuzun Yanıtı Cebinizde”
    2
.“Sorunuzun Yanıtı Elinizde”
    3.
“Dileğinizin Yanıtı Kalbinizde”
    4.
“Kortanidze’ler (Ebubekir Oğulları”
    5.
“Malakmadzeler (Malakmadzyebi)
    6.
Molla Mehmet Oğulları (Malakmadzeler kitabının Gürcü diline Acara Özerk Cumhuriyeti Batumide yayımlanmış biçimi)
*.
“Belediye Meclisinin çalışma usulune dair talimatname” (Fatih Belediyesi Yayını)
*.
Editör olarak yayımladığı “Kur’an-i Kerim’den Dualar” adlı 1983 yayım tarihli kitap.
   IV-
Yazımı tamamlanan ve yayıma hazir edilmekte olan, resimlerle donatılmış, “Yaşadığım, Gördüğüm ve Duyduklarımla SAKLI CENNET MACAHEL Yaşam, Kültür ve Bütün Yönleriyle” adlı yaklaşık 600 sayfadan oluşacağı tahmin edilen kitap, pek yakında hizmete sunulacaktır.
              YAYIMLANMIŞ ESERLERLE İLGİLİ BİLGİLER :

      Herhangi bir işi yapmaya karar veren kişi düşündüğü şeyi gerçekleştirmek için her şeyden önce bir takım yanılgılara düşmek istemez. Konu ile ilgili gerekli bilgilerle önceden donatılmış ve hazırlanmış olursa böyle hatalar yapmaktan korunmuş olur. Bu sayede güvenli bir şekilde ve gönül rahatlığı ile düşündüklerini eyleme dönüştürebilir. 
Bu düşünceden hareketle değerli okurlara, eserlerimi edinmeden önce onlar hakkında ayrıntılı bilgileri sunmaya kararı verdim. Gerek şekil ve boyutları ve gerekse içerikleri konularında olanca kısa bilgileri takdim ediyorum. 
Bu vesile ile birinci baskılar olmaları nedeniyle az da olsa hiçbir kasıt taşımayan olagelmiş masum ve anlam değişikliklerine de neden olmadığını saptadığımız, yazım, basım ve dikkatten kaçan hata ve yanılgıların anlayışla karşılanıp bağışlanacağını, özürlerimle ümit ediyor ve saygılarımı yineliyorum. 

            Ayet Altı Açıklamalı KUR'AN-I KERİM MEALİ ve ÖZET TEFSİR 
adlı eserle ilgili kısa ayrıntılar:

    1-Eserin tamamı 2254 sayfa ve üç ciltten oluşmakta olup resim (1) de görülen şekilde bir koruma kutusuna yerleştirilmiştir. Koruma kutusu her pozisyonda kitaplığa yerleştirilmeye uygun estetiğe sahiptir.
    2-İlk okul düzeyinde okur yazar olan herkes tarafından rahatlıkla anlaşılacak basit ve sade bir yazım dili kullanılmasına özel bir özen gösterilmiştir. Başka bir deyişle, okuyucunun kitapta anlamadığı deyim ya da kelimeleri anlayabilmesi için sözlüklere baş vurması gereğini bütünüyle ortadan kaldıran gerekli önlemler alınmıştır. 
   3
-Benzeri eserlerde alışılagelen sayfanın ortasına Kuran'ı Kerimin Arap harfleriyle yazılı sayfasını basıp kenarları ya da altına Türkçe anlam ve açıklamalarını yapma şeklinde uygulama bu eserin basımında kullanılmamıştır. Resim (2 ve 3) deki örneklerde de görüldüğü gibi baştan sona bütün ayetler bağımsız olarak basılmış ve her ayetin altında meal, tercüme, yorumlar, bu ayetle ilgili diğer ayetlerin sure ve ayet numaraları verilmiştir. 
   4-Bazen ayet, bazen konu, sure bağlamında ise kesin olarak ayrıntılı bilgi alınabilecek kaynaklara gereğince ve yeterince yollamalar (atıflar) yapılmıştır. 
    5-Her surenin başında sure içeriği ile ilgili özet bilgiler verilmiştir. Ayrıca incelenmek istenen konularla ilgili ayet ve diğer bağlamlardaki bilgilere ulaşmayı sağlamak için kelime ve konu indeksleri sunulmuştur. 
    6-On beş yıl süre ile eserin bütün gelirleri, logosu ve adresi sitemizin sağ tarafında görülen Macahel vakfı aracılığı ile yetim, kimsesiz ve yeteneği olup okumak için gereken parasal olanaklardan yoksun her düzeydeki çocukların eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak üzere yasal deyimiyle 'münhasıran' karşılıksız olarak tahsis edilmiştir. Vakıf aracılığı ile temin edeceğiniz esere yaptığınız ödemelerle bu amaca katkıda bulunmuş olacaksınız.
   7-Eser hakkında daha ayrıntılı bilgileri bu sitenin duyurular bölümünde yayımlanan eserin önsözünü okuyarak ulaşabilirsiniz.

 
 
Resim 1

Resim 2

Resim 3
 
     
 

ZENGİN CEP KİTAPLARI SERİSİ : 

SORUNUZUN YANITI CEBİNİZDE:adı altında yayımlanan kitapta yanıtlarını bulacağınız konular şunlardır:
1-
İslam'ın asla göz ardı etmediği ilkeler.
2-Akıl ve önemi.
3-İlim ve İslam.
4- İslam'da kişi özgürlüğü.
5-İslam'da adalet anlayışı.
6-İslam'da doğruluk anlayışı.İslam'da sabır ve önemi.
7-İslam'ın ana-babaya verdiği önem.
8-İslam'da komşuluk.
9-İslam kardeşliği.
10-Vatan ve millet sevgisi.
11-İslam'da tövbenin önemi.
12-İslam'ın ana amacı nedir? 
13-İbadetler hangi özel dil ile yapılabilir?
14-Zan, Gıybet ve Bühtanın mahiyeti.
15-Ölen yakınlara okuma,dua ve hayır işleri aracılığı ile sevap yollanabilir mi? 
16-Tanıklık konusunda bir erkeğe karşı iki kadın tanık aranmasının gerçek yönü nedir?
17-İslam kadın dövmeye müsaade ediyor mu? 
18-İslam'da Faiz ve Ribanın durumu.
19-Kader ve sorumluluk konusu.
20-İslam'ın çevre ve doğanın korunması ile ilgili görüşü nedir?

SORUNUZUN YANITI ELİNİZDE: adlı kitapçıkta İslam'ın bakış açısıyla açıklanan ve işlenen konular:
1-Din nedir ve tanımı nasıl yapılmaktadır? 
2-Dininin kişisel ve toplumsal önemi nedir? 
3-Dini inanışın gelişim seyri nasıl oldu? 
4-
Dini konuları tartışmanın diğer tartışmalardan farkı nedir? 
5-İslam nedir ve kime Müslüman denir? 
6-İslam ve İman arasındaki ilişkinin niteliği ve ikisini oluşturan ilkeler.
7-İslam'da ibadetin önemi ve yapılması zorunlumudur? 
8-Mezhepler neden ortaya çıkmıştır? 
9-Vahdet ne demektir? 
10-Mezhepler ve mezhep konularıyla ilgili değişik yönlerden ayrıntılı açıklamalar.
11-Günümüzde İslam'a yapılan saldırılar hangi konularda yoğunlaşmaktadır? 
12-Köleliğin kurucusu İslam dinimidir? 
13-İslam toplumun gelişip kalkınmasına engel midir? 
14-Miras bölüşülmesinde kadın-erkek paylarının farklı oluşunun gerçek yönü nedir? 15-İlam çok eşli evliliğe cevaz vermekte midir? 
16-Kadın erkek eşitsizliği hangi gerekçelerle yerilmektedir? 
17- İslam'ın örtünmeyle (tesettür) ilgili bakış açısının gerçek yönü nedir? 
18-Hz. İsa (as) normal şekilde mi öldü yoksa çarmıha gerilerek mi öldürüldü? 

19-
Mümin sorumsuz mudur, varsa sorumlulukları nelerdir? 
20-İslam'da sosyal dayanışmanın özellikleri. 
21-
Kuran'a el sürmek ya da okumak için hangi koşullara uyulması zorunludur? 
22- Yatırları ziyaret edip onlardan dua ile isteklerde bulunmanın hükmü nedir? 
23-
 İslam'ın kumar ve şans oyunlarına bakışı nasıldır? 
24-
Hayatın kaynağı nedir, hayat nasıl başlamıştır? 
25-
Kişisel ve toplumsal dargınlıklara İslam'ın bakış açısı nasıldır? 
26-İslam'da vatana ihanet ve anarşinin cezası nedir? 
27-
Allah kimleri ya da hangi günahları affetmez? 
28-
Ömür bağlamında intiharlar takdir edilen ömürlerin kısalmasına neden olur mu? 
DİLEĞİNİZİN YANITI KALBİNİZDE adlı kitabın içeriğini Kuran-ı kerimde baştan sona yer alan ve kabul gördükleri Yüce Allah tarafından bildirilen dua ayetleri, anlamları, hikmetleri konularındaki bilgiler oluşturmaktadır. Bu kitap'ta ayrıca Yasini şerif ve yüce anlamı da yer almakta olup aynı zamanda 1983 yılında editör olarak yayımladığımız dedemiz Ders-î Âm (Profesör) Osman Nuri Kahvecioğlu'nun KUR'AN-İKERİM'DEN DUALAR adlı eserinin yeni şekliyle yayımlanmış halidir.

ÜLKE VE MİLLET OLARAK NE DURUMDAYIZ? NEDEN BU DURUMDAYIZ? NE YAPMALIYIZ? Bu saptamalarımızı içeren doküman, 1978 yılında mahdut sayıda yayımlanmış olup;kendi ilgi alanımız içerisinde bulunan kişi ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Özel arşivimizdeki bir kaç adedi dışında o zaman verilen kişi yada kuruluşlar dışında bulunma olasılığı yoktur. Yayımı tarihinde, umduğumdan daha büyük ilgi,beğeni ve takdirlerle karşılanan o çalışmamı bazı değişiklerle olanaklarım el verirse yeni şekliyle yayımlamayı düşünebilirim.

http://www.haydarzengin.com/images/kitapkapak2.jpg

 
 
  KORTANİDZELER
         (EBUBEKİR OĞULLARI)
Aşağıdaki resimde ön ve arka kapak figürleri bir arada görünen cep kitapları serimizin 4.kitabı tamamıyla ailemizle ilgili özel bilgileri içermektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, geçmişe doğru ulaşabildiğimiz bilgilerden başlayıp, kitabın basım tarihine kadar geçen süre ile sınırlıdır. İçeriği daha çok aile bireylerimizi ilgilendirmektedir. Arka kapakta yer alan resimler, kitabın basılış sırasında (resimleri vaktinde ulaştıramayan Ömer ve İbrahim Altın kardeşler istisnasıyla) yaşamakta olan amca çocuklarına aittir.
 
   
   
   
 

Artvin -Borçka - Macahel eşrafından Bölge ve ülkemizin kanat önderlerinden Eski CGP* Cumhuriyetci Güven Partisi genelsekreteri Ve İstanbul millet vekili adayı.

 Ne yazıkkı o dönem bahçelievlerden 3 oy aldı birisi Kazım Ay diğeri Halamız Kazım ay ın eşi Havva Ay 3. cüsü ise bilinemiyor. Bu kadar CW si dolu dolu bir şahsiyetin niye bu kadar oy aldığını hemköşemde hemde hazırlayacağım bir yazı dizisinde yazacağım. Macahel camiasını sevmemize ve  aslen oralıda olmamıza rağmen Macahel camiası ile  sizlere hazin Fotoğraflar ,hazin yaşam öykülerini ileride yazacağım. Mensubu olduğum bu topluluktan şimdi Ölü ağlayıcıları çok çıkacak bizde bakıp göreceğiz...

*DİPNOT :

 

Cumhuriyetci Güven Partisi _ Genel başkanı Eski başbakan yardımcısı ve CHP genel başkan Yardımcısı Turan Fevzioğlu nun CHP’den ayrılarak kurduğu parti)

 
 
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Macahel'de kış
Macahel'de kış
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi