Marka şehir olmadan önce neler yapılmalı

08 Haber gazetesi yazarı Orhan Yavuz, Artvin’de bu yıl ilki yapılan 1. Turizm Şenliklerini genel hatlarıyla olumlu bulduğunu, bunun yanında yapılması gerekenler ve eksik gördüğü noktaları gazetemizde değerlendirdi.

Marka şehir olmadan önce neler yapılmalı
Marka şehir olmadan önce neler yapılmalı Hayrettin Yavuz
 
Yavuz Vali Kemal Cirit’in böyle bir girişimde bulunmasını ve öncülük etmesini taktirle karşıladığını, Artvinli bir yurttaş olarak bu etkinlikleri kendi fikri çerçevesinde eğilmeden, objektif olarak samimiyet içinde dostane bir anlayışla değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi:
MOZART VE VİYANA’DA YAPILACAK YENİ TASARIM KÖPRÜSÜ
Aramızda Wolfgang Amadeus Mozart’in yaşamını konu alan sinema filmini seyreden var mıdır bilemiyorum. Seyretmediyseniz tavsiye ederim. Amadeus Motzart 1756 yılında doğup 1791 yılında vefat etmiştir. 35 yılda 600 civarında klasik müzik parçası üretmiştir. İlke klasik müzik ürününü daha 5 yaşında iken ortaya koymuş Motzart için bir çokları “müziğin Tanrısı” yakıştırmasında bulunmuştur.
Yaşadığı Viyana’ya yeni bir köprü yapılacaktır. Köprünün tasarımı için para ödüllü yarışma düzenlenir. Mozart’ın Sekreterin nişanlısı da Mimar olup yarışmaya katılmaktadır. Sekreteri, Viyana’da saygın biri olan Mozart’tan bütün aday tasarımların sergilemeyi ve birincinin seçileceği resepsiyona katılması ricada bulunur. Sekreterine göre Mozart’ın katılması nişanlısının şansını artıracaktır. Mozart reddeder. Sekreteri hayal kırıklığı içinde sergi yapılan salona gider. Salon Viyana’nı kalburüstü kesimince doldurulmuştur. Herkes merakla köprü tasarımlarını inceler ve acaba hangisi kazanacak dedikodusunu yaparken, salona başında fötrü, üstünde pelerin elinde bir bastonla Mozart girer. Sekreteri çok sevinmiştir.
Hemen Mozart’ın yanına koşar ve uygun bir zamanda nişanlısının köprü tasarımını görmesi amacı ile ona rehberlik yapar.
Mozart, köprü tasarımını süzerek inceler. Ve birden elindeki bastonu köprünün ortasına şiddetli bir darbe indirir. Herkes şaşkındır. Köprü tasarımcısı mimar da şaşkındır haliyle. Etraftakiler Mozart’ı sakinleştirirler. Sekreteri Mozart’a sorar “köprü tasarımını niye imha ettiniz” diye?
Mozart, “nişanlınız, mevcutta var olan köprü çalışmalarını kopyalamış. Özgün bir ürün ortada yok. Kendi aklına ve yaratıcılığına önem vermeyen insan ve ürettiği ürün diğer insanların saygısını hak etmez” diye karşılık verir.
Mozart’ın Sekreterinin nişanlısı ile bir alıp vereceği yoktu. Ama Viyana’ya mevcutlarından daha özgün bir köprü üretmenin bir iddia olarak ortaya atılmasının önemini biliyordu.
İLKİNDEN KAYNAKLI EKSİKLİKLERDEN ARTVİN HALKI TURİZM HEDEFİYLE BİRLİKTE HAREKET ETMİŞTİR
Artvin turizm haftası etkiliklerinin sonuna doğru gelindi. Konsept olarak bir Artvin turizm haftasının olması çok doğru bir adımdır. Horon düzensiz bir piknik havası içinde organize edilmişti. Net üzerinden daha önce gördüğüm ve Yunanistan’da yaklaşık 5 bin kişi ile bir spor salonunda gerçekleştirilen kemençe ile horon organizasyonunu izlediyseniz mukayeseyi bile gereksiz görürsünüz. Neden bir koreografa danışılmaz acaba? Birçok diğer aktivitenin iyi geçtiğini söylüyorlar izleyenler. Bence takdir edilecek halkın bu derece sığ tasarlanmış bir rekor denemesine yüksek seviyede itibar etmiş olmasıdır. Demek ki halk “turizm” hedefi ile barışık olmuş, sahiplenmiştir. Valimiz Sayın Cirit’in yüksek enerji ile Artvin’e bir şeyler katma gayreti de takdir edilmelidir. Yalnız, önümüze koyduğumuz işleri en yüksek kalitede yaşama geçirme sorumluluğu herkesindir. 
BİZİM SÖZÜMÜZ “ARTVİN MARKA ŞEHİR” ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ OLACAK.
Haberlerden anlaşıldığı kadarı ile özel bir şirket ile “Artvin marka şehir” çalışması için protokol imzalanmış bile. Üç boyutlu tanıtım filmi çekilecekmiş. Anlaşılan söz konusu özel kurum teknoloji araçları yoksunu değil. Kuvvetle muhtemeldir ki işini vasat ölçüde yapıyor olsa dahi Artvin’i gezerek yüzlerce değişik noktadan alacakları snapshotlar ile görsel bir ziyafet niteliğinde bir filim de üretilir. Bu çalışma Artvin’i marka statüsüne taşır mı dersiniz?
İNSAN ELİNİN DEĞMEDİĞİ BAKİR ALANLAR CEZB EDİCİDİR
Artvin’de insan elinin değdiği çoğu yerler hariç coğrafyası ve doğası cezb edicidir. Tarihi ve son bir kaç on yılın toksike edici etkileri dışında (imar ve kültürü üzerinden) kültürü de cezbecidir. Yani Artvin’in her köşesi hemen herkese “hakkını teslim etmek lazım gerçekten farklı ve güzel bir yer” dedirtir. 
Turizm açısından “marka İl” dediğiniz zaman şu sorular sorulmalı ve cevapları da verilmelidir; Artvin’i hangi kriterleri esas alıp değerleme yaptınız ve elde ettiğiniz diye? Elde ettiğiniz sonuçlar ne olmuştur? Tanımlanmamış rekabetçi kapasiteler üzerinden bir iddia sahibi olmak ne derece doğrudur? İddianızın karşılıkları var mıdır? Yoksa, bu durum Artvin’i sonrası için bir boşluğa düşürmez mi?
BUGÜNE KADAR TURİZMDE TOPLAM KALİTE YAKALANMIŞ MIDIR?
Turizm arz zincirinde hangi halkalar yüksek kalite standartlarına sahiptir? Toplam kalite yakalanmış mıdır? Ayrıntılayıp soralım;
•Hangi turizm sıcak noktasında kaç yatağınız vardır (bunu bilirsiniz herhalde)?
•Konaklama yerlerinde asgari hizmet standardı tesis edilmiş midir?
•Konaklama noktalarında hijyen altyapısı ne durumdadır?
•Konaklama noktalarında (herhangi bir kaza olma haline karşın) sigorta uygulamaları yapılmakta mıdır?
•Çöp ve diğer atıkları nasıl yönetiyorsunuz?
•Gelen turiste gezilen yerlerde var olan doğal, kültürel veya tarihi zenginlikleri nitelikli olarak aktaracak rehberiniz var mıdır?
•Gelen turistler nerede ve nasıl konaklıyor, artan sayıyı nasıl ağırlayabiliriz diye çözümümüz var mıdır?
•Doğa gezilerinde ve en az belli aralıklarla insanların ihtiyaç giderebileceği yerler inşa edilmiş midir?
•Şu ana değin Artvin’i ziyaret eden turistlere yönelik bir “memnuniyet ve eksiklikler” araştırması yapılmış mıdır?
•Köy yerleşim birimlerinde başlayan çirkin imar uygulamalarını nasıl izah edeceğiz?
•Özellikle kentlerdeki çarpık yapılaşmayı gelen insanlara? Nasıl anlatabileceğiz?
Sorularımızı çoğaltmak mümkün.
Turizm alanında ve mevcutta Artvin İli ihtiyaçlar değerlemesi yapıldı mı?
İhtiyaçları giderme odaklı bir gelişim modelimiz var mıdır?
Turizmde gerçekleştirilebilir bir iş modelimiz var mıdır?
ÜRÜN MARKALAŞTIRILIR AMA İDDİA MARKALAŞTIRILAMAZ
Ürün markalaştırılabilir ama iddia markalaştırılamaz. Hele siz bir de İL çapında markalaşmadan söz ediyorsanız bunun altlığının olması lazım. Yani onlarca halkadan oluşan İl turizm ürünleri arzının her biri yüksek kalitede tanımlanmış ve sürdürülebilir bir seviye arz edilebilir olmalıdır. Öyle midir? Algı yaratma odaklı bir çalışma önce yüksek beklenti yaratma, beklentinin karşılanamadığı bir çerçevede de çöküntü ile sonuçlanmaz mı?
İl Kültür ve Turizm Müdürü söylüyor; “..geçtiğimiz gün ilimizde teorik anlamda zengin olduğumuz folklorumuzun tüm halkımızın katılımıyla pratikte uygulamasının yapılarak yerel ve ulusal medya aracılığı ile tüm ülkemize duyurulması ve bir nevi tescilinin yapılması gerçekleştirilmiştir”.
Artvin’de halk oyunları sadece teoride (ne demekse bu artık) zengin değildir. Artvin ili 70’ı aşkın halk oyunu kayıtlanmış bu alanda yeryüzünde en zengin alanlardan birisidir. Öyle teoride değil birlerce yıllık yaşanmışlık süzgecinden geçerek. Artvin İlinin her vadisi farklı yemek kültürlerin yaşadığı bir coğrafyadır. Birkaç yıl önce Gürcistan’dan gelen uzmanlar Macahel havzasında şu ana değin Gürcistan’da bilinmeyen veya unutulmuş 16 çeşit yemek olduğunu tespit ettiler. Bu yemeklerden üç adedi şu an Gürcistan’ın en kaliteli restoran zincirinde ticarileştirilip müşterilere sunulmaktadır.
Aktivite organizasyonu kötü değildir, ama “marka il” yaratma iddiasının altını doldurmaz.
Marka İl yaratma bir gelecek vizyonu gerektirir. Eldeki kaynakları küresel ölçekte bir rekabet için daha akıllı pozisyonlama ve uygulama kapasite ve becerileri gerektirir.
Marka İl yaratma iddiası, turizm de başarının kaçınılmaz olacağı bir iş modeli geliştirmeyi gerektirir. Bu noktadan hareketle Artvin’de büyük otel zincirlerinin kontrolüne bırakılacak bir turizm hareketi Artvin’in ayırt edici özelliklerinden en önemlisi olacak olan “doğası ile uyumlu” yaşayan Artvinliyi turistlerden uzak kılacak ziyaretçi vatandaş arasında olması gereken doğal ve rahat akışı devre dışı bırakılacaktır. Macahel Havzası turizm hareketlerinin her yıl yukarı ivme kazandığı bir alandır. Mevcut durumda konaklama, servis ve rehberlik hizmetleri bir dar boğaza girmiştir. Kapasite geliştirme olmadan daha fazla ziyaretçi sadece durumu daha da zora sokacak bir gelişme olacaktır. Benzer durum bütün Artvin için geçerli olmalıdır.
2001 yılında “BT Vision 100” adlı bir araştırma yapıldı. Konu “100 of the UK’s most visionary organisation”, yani İngiltere’nin innovasyon odaklı en visyoner 100 adet kurumu tespit edilecekti. Birinciliği, The Eden Project www.edenproject.com aldı kurum almıştı. Bir marka nasıl yaratılır konusunu merak edenler yukarıda verilen linkten inceleme yapabilirler. Belki WEB sitesinde bu bilgi olmaz; proje üniversite mezunu bir gencin babasının evi üzerinden temin ettiği 70 bin sterlin ve vizyon ile başladı.
22 Nisan akşamı 0-0 sona eren Atletico Madrid Chelsea izleyenler her ikisi dünya kalitesinde olan futbol takımlarından Altetico Madrid’in yüzde 70 top oynama oranı ile Chelsea’yi kendi sahasına nasıl hapis ettiğini, Chelsea’nin bunca yoğun baskıya karşın gol yemeden sahadan ayrıldığını görmüşlerdir. Marka böyle bir şeydir.
Sayın Valimiz Kemal Cirit Beye önerimiz, reklam/tanıtım şirketlerini devreye almadan önce Artvin’de turizm konusunun anlaşılması yönünde liderlik yapmasıdır. Tanıtım filmi gurbetçi hemşerilerimizin ve her birimizin çok hoşuna gidecek bir çalışma olur. Alternatif turizme katılmak isteyenler açısından da faydalı olacaktır. Orta ve uzun vadede ise aşağıda işaret ettiğimiz süreçler hızla devreye alınmazsa Artvin ilini boşluğa düşürecektir.
Yalnız, içinde bulunduğumuz aşamada İl önceliklerini iyi okumak gerekir. Artvin İLİ turizm politikası geliştirmelidir. Artvin ili yüksek nitelikli bir turizm master planı üretmeli, bu plan diğer birçok kritik katkı yanında özellikle mikro turizm HUB’larının nerelerde gelişeceğinin öngörebilmelidir. Artvin ili kapasite geliştirme odaklı bir ihtiyaçlar analizi yaptırmalıdır. Artvin ili, mevcut durumdan geleceğin rekabetçi turizm platformunu kurmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesi ve dönüşmesi amacı ile kapasite geliştirme odaklı altyapıdan eğitim çalışmalarına değin bir dizi program geliştirip uygulamaya almalıdır. Bu yönde bir gündemi olan Artvin’in MARKA İL olma iddiası vardır.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Macahel'de kış
Macahel'de kış
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi