“AFAD” ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI TBMM’YE TAŞIDI

CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni soru önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istemleriyle TBMM’de en çok ses getiren, en çok çalışan milletvekilleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

“AFAD” ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI TBMM’YE TAŞIDI
“AFAD” ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI TBMM’YE TAŞIDI Hayrettin Yavuz
 
Neredeyse her konuda sıkıntı yaşanan her sorunu taşınması gereken yegane yer olan TBMM’ye getirerek çözümünün sağlanmasında büyük katkı sunuyor.
Milletvekili Bayraktutan bu kez AFAD, yani Afet ve Acil Durum çalışanlarının sorunlarını TBMM’ye taşıyan ilk vekil oldu. Bayraktutan’ın konu ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması isteminde şu ifadeler yer alıyor:
                                                                                                                      
 
“Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Afet Acil Durum Başkanlığı çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri ve taleplerini şu şekildedir;
 
7126 sayılı kanun ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılıp yerine 5902 sayılı yasa ile İllerde İl Özel İdareleri bünyesinde görev yapan İl Afet Acil Durum Müdürlükleri kuruldu. Yine 5902 sayılı yasa ile merkezi Ankara da olan Başbakanlığa bağlı ve taşrası bulunmayan Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı kurulmuştur.
 
İllerde İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile on bir ilde kurulu bulunan Arama ve Kurtarma Birlikleri 5902 sayılı yasa ile mahkemelerle uğraşır hale getirilmiş ve sorun her geçen gün kronik bir hal almaktadır. 5902 Sayılı yasanın 18/3.maddesinde yer alan Müdürlüklerin personel ve personel ile ilgili harcamaları başkanlıkça karşılanır. (18/3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır.
 
Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.) ibaresinin il özel idarelerince olumsuz yorumlanması 81 ilde İl Afet Acil Durum çalışanlarını mahkemelik etmiş ve personelin yüzde yetmişi hâlâ yasaların uygulanması için mahkemededir. Mahkeme sonuçları ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarını haklı bulmaktadır.
 
Mahkeme kararları ile AFAD emekçileri kendilerini yasaya rağmen kabul etmeyen il özel idaresi personeli olduklarını ispatlamış ancak, il özel idareleri mahkeme kararlarını dahi uygulamamaktadır. İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinde yaşanan sorun bu hali ile net çözüme kavuşturulamazken 5216 sayılı Büyük Şehir Yasası Kanunu ile otuz ilde İl Özel İdareleri kapatılmakta Büyük Şehirlere devredilmektedir. İl özel idarelerinin kapatılması ile otuz ilde bulunan İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin hangi kurum bünyesinde olduğu nereye bağlanacağı çalışma esaslarının ve koordinasyonun kim tarafından yapılacağı bilinmemekte önlem alınmamaktadır.
 
1-   Asli görevleri Afet öncesi afetlerle ilgili eğitim seminer tatbikat halkı afet konusunda eğitmek ve bilgilendirmek olan AFAD çalışanları maalesef mesailerini mahkemelerde ve özlük haklarının iyileşmesi için basın açıklamaları ve eylemliklerle geçirmektedir. Bunun önüne geçebilmek için tüm çalışanları kapsayacak AFAD tazminatı çıkartılmalıdır.
 
2-   İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin Büyük Şehir Yasa Kapsamı içerisinde olanları Büyük Şehir Belediyeleri bünyesinde AFAD Daire Başkanlığı kurulmalıdır. Büyük şehir kapsamının genişletilmesi ve nüfus oranı dikkate alındığında yerelde arama ve kurtarma hizmetlerinin önemi göz ardı edilemeyeceği gibi Merkezi koordinasyonun önemi ise bilgi birikimi, enfermasyon,hukuki nedenler,uzman ve tecrübeli kadroların bulunmasından kaynaklı Büyük şehir belediyeleri bünyesinde oluşturulması gereken AFAD Daire Başkanlığının Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı İle koordineli çalışmalıdır. Hem yerel hem ülke ve yurt dışında nitelikli kamusal afet hizmetlerini yürütebilmesi açısından ise Afet Acil Durum Başkanlığının koordinesi ile çalışabilecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
3-    Büyük şehir yasa tasarısının dışında kalan il özel idareleri bünyesinde bulunan İl Afet Acil Durum Müdürlükleri ise var olan pozisyonları korunmalı İl Özel idareleri bu kurumlara gerekli kaynağı 5902 sayılı yasa gereği sağlayacağı gibi yine bu il özel idareleri bünyesinde bulunan il Afet Acil Durum Müdürlükleri de Afet Acil Durum Başkanlığı koordinasyonunda tüm Ülke genelinde kamusal nitelikli Afet Acil hizmetlerini yürütmelidir.
 
4-   Her türlü malzeme, araç, gereç ,personel ile ilgili ihalelerde standart   sağlanması ve ihale konularının önündeki her türlü şüphe ve şaibenin engellenmesi için Afet Acil Durum   Başkanlığınca tek elden ve tek merkezden yürütülmelidir.
 
 Nüfusumuzun % 95 ine yakınını deprem tehlikesi içinde yaşan ülkemizde kamusal nitelikli afet ve acil durum hizmetlerine yeterli önem verilmediği aşikar bir gerçektir. Yine bu kapsamda başta deprem olmak üzere toprak kayması, heyelan sel, çığ, sanayi patlamaları gibi acil durumlarda vatandaşların hayatlarını korumak ve kurtarmak gibi kutsal bir görev hizmeti yürütenlerle, hizmet alanın en iyi şekilde kamusal hizmet olan afet acil durum hizmetlerinden faydalanmalıdır. Önemli olan Afet olduğu zaman yapılan yardım vb gibi faaliyetler değil AFET olmadan önce alınacak tedbirlerdir
 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Afet Acil Durum Başkanlığı çalışanlarının mevcut sorunları, talepleri ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98nci ve içtüzüğümüzün 104ncü ve 105nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Macahel'de kış
Macahel'de kış
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi