Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis Toplantısı Yapıldı

Bülent Atasert – Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis toplantısını yaptı.

Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis Toplantısı Yapıldı
Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis Toplantısı Yapıldı Hayrettin Yavuz

Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis Toplantısı Yapıldı

Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2013 Meclis Toplantısı Yapıldı 1                 

         

            Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Oral Küçük Başkanlığında ve Meclis Üyeleri Celal Kılıç, Sedat Peker, Nusret Yıldız, İbrahim Durmuş, Necat Balta, Celal Alparslan, Aslan Görel, Hasan Arslan, Aliye Aygün, Hasan Aydın ve Selim Şentürk’ün katılımıyla Meclis toplantı salonunda yapıldı.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu

3- Bir önceki toplantı tutanakların sunumu,

4- 2015 Yılı Bütçe tasarısının görüşülmesi,

5- Kadastro çalışmalarında görev alacak (6 şer adet) bilir kişi seçimi

6- Rafet ALPASLAN’ın Dilekçe (22 ada parsel taşınmazın 174 ada 1 parsel nolu) taşınmazların takasının görüşülmesi.

7- Muratlı caddesinde 254 ada 25 parselde bulunan arsanın satışı.

8- Gündem dışı görüşmeler ve kapanış.

Gündemin 1. Maddesi gereği.

Açılış ve yoklama yapıldı. Yoklama sonucunda meclis üyelerinin tümünün toplantıya katıldığı görülüp birleşim açıldı.

Gündemin 2. Maddesi gereği.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. Maddesi geçildi

Ekim 2013 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda: Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi

2014 Mali yılı bütçe görüşmesi gündeme alındı. Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e Meclis tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen ve komisyonda kabul edilen 2014 yılı geneli üzerinde görüşülmek üzere tekrar meclis gündemine alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından birim amirleri ve harcama yetkililerinden alınan tekliflerle hazırlanan:

2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ’NE

06-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlarına 350.559,41.TL

31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri sosyal güvenlik kurumlarına pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödenekler ait fonksiyonlara 125.827,76.TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna prim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 622.592,76 TL

34 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödenekler ait fonksiyonlarına 311.604,21TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal devlet kurumlarına devlet katkısı pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlarına 7.089.415,86. TL

Toplam : 8.500.0001,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01- Vergi gelirlerinin;

02- Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne 373.342,77 TL

03- Dahilde alınmak ve hizmetleri 43.229,50 TL                                                                  

06- Belediye harçlar bölümüne 360.243,98 TL

09- Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne 2.894,08 TL

            03- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve hizmet satış gelirleri 559.282,34 TL

06- Kira gelirleri 328.709,39 TL

04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dail idarelerden alınan bağış ve yard. 115.762,50 TL

04- Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 23.893,40 TL

05- Diğer gelirler

01– Faiz gelirleri bölümüne 828.613,18.TL

02– Kişi ve kurumlardan alınan paylar 2.703.282,44 TL

03- Para cezaları bölümüne 140.419,16 TL

09– Diğer çeşitli gelirler 8.690,88 TL

06-Sermaye gelirleri

01- Taşınmaz satış gelirleri 2.913.941,79 TL

02- Taşınır satış gelirleri 86.398,19 TL

08– Alacaklardan tahsilat

01- Yurt içi alacaklardan tahsilat bölümüne 11.296,40 TL Olmak üzere toplam 8.500.000,00.TL gelir tahmini ön görüldü anlaşıldı.

Gelirler bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra da okunarak yapılan oylama sonucunda 2014 yılı gelir bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

2014 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 8.500.000,00 TL gider, 8.500,000,00 TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2014 Mali yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturulan gelir türlerinin 2014 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına: Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 05.11.2013 tarihli birleşimde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi Gereği.

Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih 1775 sayılı yazıları ile Borçka İlçesi Gündoğdu Mahallesi, Aksu Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yeniyol Mahallesi Kadastro çalışmaları yapılacağından Kadastro Müdürlüğünce her Muhtarlık için 6 asil üye Belediye meclisince seçilmesi gerektiğinden Belediye Meclisince Mahallere göre aşağıda isimleri yazılı şahısların kadastro çalışmaları için bilir kişi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Aksu Mahallesi

1- Fahrettin KÜÇÜK

2- Şükrü ÖZIŞIK

3- Şevket TURGUT

4- Adem AYDEMİR

5- Osman GENÇ

6- Burhan KIRDAR

Gündoğdu Mahallesi

1- Bayram Ali SOLMAZ

2- İsmet ODABAŞ

3- Kemal ŞEKER

4- Ali ŞAN

5- Mehmet ÜNER

6- Yaşar SARAÇ

Yeniyol Mahallesi

1- Ekrem KOÇAL

2- Resul ODABAŞ

3- Nejdet YILMAZ

4- Ali MAGUNACI

5- Hüseyin ŞİRİN

6- Sefer ALPARSLAN

Merkez Mahallesi

1- Süleyman ÖZTÜRK

2- Ahmet ATMACA

3- Malik ÖZBAY

4- Dursun KARACAN

5- Erkan ATASERT

6- Abdurahman KURTULUŞ

Gündemin 6. Maddesine geçildi.

Rafet ALPARSLAN’ın Belediye başkanlığına vermiş olduğu dilekçesi incelemeye alındı. İnceleme sonucu konunun diğer bir toplantıda görüşülüp karar bağlanmak üzere imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi

Muratlı caddesinde bulunan 254 ada 25 parsel no’lu 164 m2 Belediye arsasının Belediyemizce kullanılmasın uygun olmayıp, arsanın ihale yolu ile satmak üzere ihale ile satışının yapılması için Belediye Meclisinde oylamaya yapıldı. Oylama sonucu adı geçen arsanın satışına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde bulunan konuların görüşmeleri bittiğinden gündem dışı söz alan meclis üyesi olup olmadığı Meclis Başkanlığınca soruldu. Belediye Meclis üyelerinden Necat BALTA söz alarak Yeniyol Mahallesi 176 ada 2 parsel 119368 m2 yüz ölçümlü taşınmazın Belediyemizce kullanılmadığında ihale suretiyle arsanın satılması talebinde bulundu. Necat BALTA’nın talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı söz alan Meclis üyelerinden Aliye AYGÜN Cumhuriyet İlkokulu demirbaşlarına kayıt edilmek üzere 1 adet Bilgisayar alınmasını talep etti. Aliye AYGÜN’ün talebi Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyelerinden Nusret YILDIZ Gündoğdu Mahallesinde Belediyemize ait olan arsanın Belediyemizce kullanılmadığından 252 ada 10 parsel 201,92m2 yüz ölçümlü arsanın satışını istedi. Nusret YILDIZ’ın talebi ihale suretiyle satılması Belediyemiz Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Hasan ARSLAN İlçemizde bulunan mevcut fırınların birleşerek şirket haline geldiğinden, ekmeklerin kaliteli çıkmaması ve yeterli miktarda ekmek çıkarılmadığından şehir halkı mağdur olduğunu, ilçemizde mevcut fırınları uyarmak üzere yazılı olarak uyarılması talebinde bulundu. Hasan ARSLAN’ın talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem ve Gündem dışı görüşülecek konu olmadığından toplantı başkanın kapanış konuşması ile sona erdi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Macahel'de kış
Macahel'de kış
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi