Macahel Vakfı Kongresini Yaptı

1995 yılında kurulan macahel vakfı 2017 Olağan genel kurulunu bugün yaptı.

Macahel Vakfı Kongresini Yaptı
Macahel Vakfı Kongresini Yaptı Hayrettin Yavuz

Macahel vakfı Olağan genel kurulunu bugün 22.Ocak.2017 tarihinde öğle vakti macahel vaklı idare merkezinde eski başkanlardan Salih YILDIZ'ın divan kurulu başkanlığında yaptı. Önceden oluşturulan gündem maddeleri kabul edildi. Secime gelince mevcut Başkan Bahattin SARI (52) oy alarak başkanlığa tekrar seçildi.

Yönetm kurulu 7 asil 3 yedek üyelerden oluştu ancak 10 ve 11 sırada eşit oy alan (19 oy) Ayşe özdemir ilk yıl, Turan ÖZGÖZ ise ikinci yıl dönüşümlü olarak yedek yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

NOT : Vakıf yönetim kurulu çarşaf listesi aldıkları oyla beraber altta belirtilen tablodaki gibidir.

 

 

Bizde ;

www.macahelgazetesi.com Ailesi olarak yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyoruz.

Umarız ve dilerizki Kazanan MACAHEL olsun...

MACAHEL GAZETESİ

Sahiplerinden ve Genel Yayın Yönetmeni

HAYRETTİN  YAVUZ 

      

  

MACAHEL VAKFI'nın Kuruluş amacı ve Kuruluşu ile ilgili kısa hatırlatma !!!

 

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

Beyoğlu 21.Noterliğinin 1995/16895 Yevmiye numara ile tasdik 15.11.1995 tarihi itibariyle kuruluş tescili yapılarak, Beyoğlu 21.Noterliğinin 03.03.2008 tarih ve 05327 yevmiye ile tasdik edilen resmi senet,  Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/333 Esas, 2008/193 sayılı Kararla  tadil edilmiş şeklidir.

VAKFIN ADI
Madde 1- Vakfın adı “Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı” dır. Kısa adı “Macahel Vakfı” dır.  İşbu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak ifade edilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2– Vakfın merkezi İSTANBUL İli, BAHÇELİEVLER ilçesindedir.

Vakfın Adresi; Barbaros Caddesi, 3. Sokak, No:11-Bahçelievler/İSTANBUL’dur.  Vakfın adresi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.  Şubelerin teşkilat, yetki, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetince onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

VAKFIN GAYESİ
Madde 3- Başta Artvin ili, Borçka ilçesi, Macahel yöresi (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köyleri) olmak üzere;  diğer illerde yaşayan Macahel’liler arasında dayanışma sağlamak,  ekonomik durumlarını iyileştirmek, Macahel yöresinin kalkınması ve doğanın korunması ile birlikte vakfın imkanları ölçüsünde yurt genelinde aynı hizmetleri vermek ve aşağıda yazılı amaçlardan ibarettir.

a) Her seviyeden öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak,

b) Yöre ile ilgili ihtiyaçların karşılanması, örf, adet ve geleneklerin korunup yaşatılması ve tanıtılmasını sağlamak,

c) Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatını, çevre ve sağlık şartlarını iyileştirmek, ağaçlandırma yapmak, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, öğrenci yurtları, sağlık ve spor tesis ve kurumları, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmek ve bu tür tesisler için yardımda bulunmak.

d) Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

e) Yörenin; yeraltı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkarmak, ekonomik, tarımsal, çevre, mimari ve sosyal sorunların çözümlemesini amaçlayan her türlü faaliyet ve araştırmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

f) Yöresel el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek, bu amaçla kurslar düzenlemek,

g) Değişik il ve ilçelerde yaşayan Macahel’lileri bir araya getirmek ve bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,

h) Vakfın faaliyetlerini tanıtmak, bu amaçla yayınlar yapmak, her alanda panel, konferans, seminer, sergi, kermes vb. etkinliklerde bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4-  Vakıf 3. maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

b) Benzer amaçlı yerli veya yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dâhilinde her türlü maddi ve manevi işbirliğinde bulunur, gerekli hallerde yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurar.

c) Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmede yararlanmak ve vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir. Ticari, sınaî, zirai ve iktisadi işletmeler, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

d) Vakıf, gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere ortak olabilir.

e) Vakıf; ilgili yasa hükümleri uyarınca sahip olduğu taşınır ve taşınmazları satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve gelirlerinin bir ya da birçok kez yatırımlarda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve menkul kıymetleri yönetim ve tasarrufa, menkul/gayrimenkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, vakıf amacı doğrultusunda inşaat yapmaya, yaptırmaya, bu amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu her türlü tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri düzenleyebilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.-YTL (BeşyüzYenitürklirası) değerinde nakittir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ŞAHSİYETİ
Madde 6- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmi şahsiyete haiz bir kuruluştur.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7- Vakıf aşağıdaki zorunlu ve ihtiyarı organlardan oluşur.

A. ZORUNLU ORGANLAR
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

B. İHTİYARİ ORGANLAR
a) Danışma Kurulu
b) Onur Kurulu

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Macahel'de kış
Macahel'de kış
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi
Uydudan yayın yapan Tv52 yerel televizyonunun binası mühürlendi